+902125909619
info@marzem.com

YER ALTINDA DÜNYANIN İŞİNİ YAPIYORUZ

NELER SUNUYORUZ

Marmara Zemin Mühendislik 2014 yılında  hızlı ve ekonomik çözümler üretmek amacı ile kurulmuştur. 

ZEMİN ISLAHI

* Zeminin sabit ve dinamik yükler altında yapacağı oturmalar
azaltmak veya tamamen gidermek
* Zeminin taşıma gücünü artırmak
* Zeminin geçirimliliği azaltılarak don etkisi, şişme ve
büzülme gibi etkilerden kaynaklanacak hacimsel
değişimleri kontrol etmek
* Dolgularda ve barajlarda şev kaymalarını önlemek için
güvenlik katsayısını artırmak
*Yol kaplaması taban altlarının taşıma kapasitesini
iyileştirmek

GEOTEKNİK ÇÖZÜMLEME

*Yapı tasarımları yapılırken, temel zemininin güvenle taşıyabileceği basıncı (yükü) belirlemek,
*Oturma koşullarına ve taşıma gücüne bağlı olarak en uygun temel tipini belirlemek ve onu boyutlandırmak,
*Dayanma yapılarını projelendirmek,
*Zemin dolgusunun uygun şekilde teşkil edilmesini sağlamak,
*Barajlardan sızabilecek su miktarını tespit etmek,
*Geoteknik deprem mühendisliği çalışmaları ile temel zemin göçme riskini karşılaştırmak.

JEOLOJİK – JEOFİZİK UYGULAMALAR

* Zemin Etüt Sondajı
* Laboratuvar ve Arazi Deneyleri 
* Jeofizik yöntemler ile zemin-yapı ilişkisi ve yeraltı su yapılarının belirlenmesi.

TEKNİK DESTEK & DANIŞMANLIK

Sahip olduğumuz teknik ekibimizle gelişen teknolojiye gerekli entegrasyonu sağlayarak üstlenilen geoteknik mühendisliği yapılarının en iyi şekilde tamamlanmasını sağlayıp mühendislik / teknik destek  hizmeti vermekteyiz.