+902125909619
info@marzem.com

YER ALTINDA DÜNYANIN İŞİNİ YAPIYORUZ

NELER SUNUYORUZ

Marmara Zemin Mühendislik 2014 yılında  hızlı ve ekonomik çözümler üretmek amacı ile kurulmuştur. 

 
ZEMİN ISLAHI

* Zeminin sabit ve dinamik yükler altında yapacağı oturmalar azaltmak veya tamamen gidermek * Zeminin taşıma gücünü artırmak * Zeminin geçirimliliği azaltılarak don etkisi, şişme ve büzülme gibi etkilerden kaynaklanacak hacimsel değişimleri kontrol etmek * Dolgularda ve barajlarda şev kaymalarını önlemek için güvenlik katsayısını artırmak *Yol kaplaması taban altlarının taşıma kapasitesini iyileştirmek

 
GEOTEKNİK ÇÖZÜMLEME

*Yapı tasarımları yapılırken, temel zemininin güvenle taşıyabileceği basıncı (yükü) belirlemek, *Oturma koşullarına ve taşıma gücüne bağlı olarak en uygun temel tipini belirlemek ve onu boyutlandırmak, *Dayanma yapılarını projelendirmek, *Zemin dolgusunun uygun şekilde teşkil edilmesini sağlamak, *Barajlardan sızabilecek su miktarını tespit etmek, *Geoteknik deprem mühendisliği çalışmaları ile temel zemin göçme riskini karşılaştırmak.

 
JEOLOJİK – JEOFİZİK UYGULAMALAR

* Zemin Etüt Sondajı * Laboratuvar ve Arazi Deneyleri  * Jeofizik yöntemler ile zemin-yapı ilişkisi ve yeraltı su yapılarının belirlenmesi.

 
TEKNİK DESTEK & DANIŞMANLIK

Sahip olduğumuz teknik ekibimizle gelişen teknolojiye gerekli entegrasyonu sağlayarak üstlenilen geoteknik mühendisliği yapılarının en iyi şekilde tamamlanmasını sağlayıp mühendislik / teknik destek  hizmeti vermekteyiz.